Philippines.de
Sidemap
Info
Media
Fun
Travel
Balikbayan
Forum
Balikbayan
   
 

BAYAN KO
    Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa                                             `,,`,,,`
    Ibon man may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang 'di magnasang makaalpas
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika makita kang sakdal laya             `,,`,,,`
    Ibon man may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang 'di magnasang makaalpas
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha at dalita
Aking adhika makita kang sakdal laya

                                            

[Philippines.de] [Sidemap] [Info] [Media] [Fun] [Travel] [Balikbayan] [Forum]